Nyheder

Generalforsamling udsat

indsendt 23. maj 2020 05.10 af Info Ingerslevvej

Lørdag d. 23. maj 2020

 

Udsættelse af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ingerslevvej.

 

Grundet Coronakrisen har bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen 2020, der skulle være afholdt inden udgangen af  juni måned,  til september måned 2020.

 

Dette er gjort for at vi er sikre på, at vores generalforsamling ikke kommer til at udgøre en smitte kilde, for at overholde retningslinjerne omkring forsamlingsforbud  og fordi det har ikke være muligt at kunne booke et lokale hvor vi kunne afholde generalforsamlingen.

Der vil når det er muligt at booke lokaler igen blive udsendt en dato for generalforsamlingen.

 

PÅ vegne af bestyrelsen

 

Michel Larsen

Formand Grundejerforeningen Ingerslevvej.

Nyt om støjvæg

indsendt 13. maj 2019 10.57 af Info Ingerslevvej   [ opdateret 13. maj 2019 10.58 ]

Så er der lidt nyt omkring støjvæggen.
Jeg har haft møde med Aarhus kommune og har fremlagt dem de beslutninger der blev taget på vores møde omkring støjvolden tidligere på foråret. Det bliver z - løsningen omkring åbningen ud til Horsensvej. Forskellen på støjen på de to forslag, var så lille at det ikke betyder noget. Støjvægen vil blive placeret på Grundejerforeningens jord. Aahus kommune indkaldt til et møde d. 22/5 for de berørte beboere dvs. dem der ligge lige ud til støvolden, hvor kommunen vil forklare hvad der skal ske og hvor støjvægen nøjagtigt vil blive placeret. Med hensyn til arealet ned mod Tingskoven, blev vores forslag også vel modtaget og de vender tilbage til os.
Det viser sig at den nye vej vil blive gravet ned under jordhøjde på det første stykke fra Horsensvej og at de vil placere en støjvold helt nede ved vejen og lade den følge den fremfor at placere den på det åbne stykke.
Men vi kommer til at høre nærmere når vi bliver involveret i det åbne stykke jord over mod Tingskoven.

Mvh 
Michel Larsen, Formand Grundejerforeningen.

Indkaldelse til generalforsamling

indsendt 13. maj 2019 10.48 af Info Ingerslevvej

Kære alle

Så er der indkaldelse til den årlige generalforsamling.
Tilmeld dig gerne på mail til formanden så der også er kaffe til dig

Grundejerforeningsmøde om støjvold

indsendt 4. mar. 2019 07.16 af Info Ingerslevvej

Grundejerforeningen Ingerslevvej inviterer til grundejerforenings orienteringsmøde om den kommende støjvold ud mod Horsensvej og ud mod Tingskoven.

 

Tirsdag d. 26. marts kl. 19 – 21 (Max)

 

Mødet holdes på Tranbjerg Lokalcenter i Pyramiden.

Der vil blive serveret kaffe og kage.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen har haft møde med projektleder på Beder – Beringvejen Carsten Thomsen.

Vi er blevet orienteret om hvordan kommunen har tænkt sig at lave støjreducerende tiltag i forbindelse med etablering af Beder- Beringvejen.

 

Bestyrelsen har fået til opgave at orientere jer beboere i Grundejerforeningen Ingerslevvej om dette.

Derud over er to ting vi skal tage stilling til som vi skal diskutere på mødet:

  1. Udformning af støjhegn ved stien der går fra Horsensvej og ind på Ingerslevvænget (Ved busstoppestedet til de blå busser)

  2. Har vi forslag til hvordan stykket mellem vores område og den åbne mark ned mod tingskoven skulle se ud? Vores overvejelser om hvad vi kunne forstille os der kunne laves, afleverer bestyrelsen til Carsten Thomsen, der så tager det med i projekteringen af vejen.

 

Tilmelding er nødvendig pga. forplejning og opstilling af stole til undertegnede senest fredag d, 22. marts 2019 kl. 22 på mail: Michel@larsen.mail.dk

På vegne af bestyrelsen

 

Michel Larsen

Formand Grundejerforeningen Ingerslevvej

Støjvolden ud mod Horsenevej

indsendt 2. aug. 2017 05.55 af Info Ingerslevvej

Bestyrelsen har i det sidste 1/2 års tid arbejde med at undersøge mulighederne for at få hævet støjvolden, da det viser sig at den er sunket.
Vi har undersøgt forskellige muligheder, herunder etablering af en støjskærm, men det vil koste over en million, hæve volden ved at lægge mere jord ovenpå den eksisterende, men det er vi blevet fra rådet af eksperter.
Men på grund af at Beder - Bering vejen er blevet vedtaget og byrådet har besluttet at sætte ressourcer af til vejen, har vi erfaret at der skal etableres en støjvold på 4 meter på vores side af  Horsensvej.
Derfor har vi været i kontakt med kommunen for at høre hvad deres planer er for etablering af en støjvold.
Vi har fået af vide, at det afhænger af hvad der sker under dette års budgetforhandlinger om hvornår de kommer i gang. Men vi er blevet hørt af kommunen, der vist det er muligt, gerne vil etablere den nye støjvold så hurtigt som muligt. Vi er blevet opfordret til at sende en officiel anmodning til kommunen om dette hvilket vi naturligvis har gjort.
Når vi modtager svar fra kommunen efter budgetforhandlingerne tager bestyrelsen så stilling til hvad der skal ske. Hvis der kommer til at gå flere år, vil det være nødvendigt at gøre noget ved støjvolden og vi er blevet rådet til beplante toppen af støjvolden, da det vil tage ca. 60% af støjen. Men det tager også tid for planterne at vokse op, så det skal også med i overvejelserne, før bestyrelsen træffer en beslutning.
Men vi vender tilbage når vi har hørt mere fra kommunen.
Ovenstående er også fremlagt på generalforsamlingen, hvor bestyrelsens handlingsplan også blev godkendt.

Med venlig hilsen

Michel Larsen

Fodbold bane etableret.

indsendt 2. aug. 2017 05.43 af Info Ingerslevvej

Forenden af Østergårdsparken og Tingskovparken (vejene) er der nu etableret en ny græsplan som til efteråret (måske nok først til foråret) kan bruges til aktiviteter som fodbold, rundbold eller hvad man nu har lyst til. Det er for hele grundejerforeningen.
Men hjælp med at holde området frit for cykler (der er allerede en der er kørt igennem på cykel), børn og voksne indtil området kan bære det.
På vegne af bestyrelsen
Michel Larsen

Indkaldelse til generalforsamling 2015

indsendt 25. maj 2015 01.26 af Info Ingerslevvej


Nyt vedr. Støjvolden ud mod Horsensvej

indsendt 3. mar. 2015 10.17 af Info Ingerslevvej

Så er bestyrelsen nået til enighed med Brabbrand Boligforening omkring en af de sidste  knaster omkring overleveringen.
I marts måned vil Brabrand Boligforening fjerne ukrudtet med en buskrydder og erstatte de planter som er gået ud. Fra 1. april ovter vores gartnerfirma Nygaard pasningen af støjvolden.
 
Mvh
 
Michel Larsen
Formand
 

Høringssvar vedr. Bering - Bedervejen

indsendt 3. mar. 2015 10.13 af Info Ingerslevvej

Bestyrelsen har afgivet vedhæftede høringssvar vedr. Bering - Bedervejen
 
På vegne af bestyrelsen
 
 
Michel Larsen, Formand

Manglende gadebelysning

indsendt 10. dec. 2014 09.04 af Info Ingerslevvej

D. 10.december 2014
 
I det sidste stykke tid, har gadebelysningen ikke fungeret som det skulle. Den ene aften har det virket og andre ikke, nogen gange er det hele området overved parcellerne andre ganmge kun nogle af gaderne.
Grundejerforeningen har nu haft kontakt til Aarhus kommune igen og har fået oplyst at det skyldes højst sansynligt en kabel fejl. Kommunen forventer at alt skulle fungere normalt igen senest d. 23/12-14
 
På bestyrelsens vegne
 
Michel Larsen
Formand

1-10 of 17