Nyheder‎ > ‎

Grundejerforeningsmøde om støjvold

indsendt 4. mar. 2019 07.16 af Info Ingerslevvej

Grundejerforeningen Ingerslevvej inviterer til grundejerforenings orienteringsmøde om den kommende støjvold ud mod Horsensvej og ud mod Tingskoven.

 

Tirsdag d. 26. marts kl. 19 – 21 (Max)

 

Mødet holdes på Tranbjerg Lokalcenter i Pyramiden.

Der vil blive serveret kaffe og kage.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen har haft møde med projektleder på Beder – Beringvejen Carsten Thomsen.

Vi er blevet orienteret om hvordan kommunen har tænkt sig at lave støjreducerende tiltag i forbindelse med etablering af Beder- Beringvejen.

 

Bestyrelsen har fået til opgave at orientere jer beboere i Grundejerforeningen Ingerslevvej om dette.

Derud over er to ting vi skal tage stilling til som vi skal diskutere på mødet:

  1. Udformning af støjhegn ved stien der går fra Horsensvej og ind på Ingerslevvænget (Ved busstoppestedet til de blå busser)

  2. Har vi forslag til hvordan stykket mellem vores område og den åbne mark ned mod tingskoven skulle se ud? Vores overvejelser om hvad vi kunne forstille os der kunne laves, afleverer bestyrelsen til Carsten Thomsen, der så tager det med i projekteringen af vejen.

 

Tilmelding er nødvendig pga. forplejning og opstilling af stole til undertegnede senest fredag d, 22. marts 2019 kl. 22 på mail: Michel@larsen.mail.dk

På vegne af bestyrelsen

 

Michel Larsen

Formand Grundejerforeningen Ingerslevvej

ĉ
Info Ingerslevvej,
4. mar. 2019 07.16
Comments