Nyheder‎ > ‎

Indkaldelse til generalforsamling

indsendt 9. jun. 2014 07.12 af Info Ingerslevvej

18. maj 2014

Til beboerne i Grundejerforeningen Ingerslevvej, Tranbjerg

Så er der gået et år siden den stiftende generalsamling på Tranbjerg kro i juni måned 2013.

Derfor vil bestyrelsen jvf vedtægterne gerne indkalde alle medlemmerne i grundejerforeningen Ingerslevvej, Tranbjerg til den årlige ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 18. juni 2014 kl. 19 i Tranbjerg Fritids – og Ungdomsklub, Torvevænget 5 C 8310 Tranbjerg

Indkaldelse og dagsorden er jvf vedtægterne:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden d. 30. juni i Tranbjerg J. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højest 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal være gengivet i indkaldelsen og skal omfatte følgende punkter:

1.                 Valg af dirigent

2.                 Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3.                 Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisor

4.                 Beslutning om anvendelse eller dækning af årets resultat

5.                 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

6.                 Rettidigt indkomne forslag

7.                 Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

8.                 Valg af kasserer

9.                 Valg af revisor

10.             Eventuelt

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde hvert år inden udgangens af maj måned. De skal sendes til mailadressen: info@ingerslevvej.com eller undtagelsesvis sendes til formanden direkte med post.

Bestyrelsen vil invitere Brabrand boligforening til at komme og orientere om tankerne omkring fælleshuset under punktet eventuelt.

Efter den sidste generalforsamling har der været et stor frafald af bestyrelsesmedlemmerne så der i dag kun er tre tilbage. To fra parcelforeningen og en fra Al2bolig. Der er ingen fra Brabrand boligforening, Der skal derfor findes to til tre nye bestyrelsesmedlemmer og minimum to suppleanter til bestyrelsen. Det ville være ønskværdigt om der var repræsentation fra alle tre parceller. Af de tre nuværende medlemmer fortsætte kun Jes Olesen og undertegnede, så der kommer også til at mangle en repræsentant fra Al2bolig.

Tilmelding senest d. 15. juni 2014 til på vores mailadresse: info@ingerslevvej.com senest

På vegne af bestyrelsen

Michel Larsen, Formand

Comments