Nyheder‎ > ‎

Støjvolden ud mod Horsenevej

indsendt 2. aug. 2017 05.55 af Info Ingerslevvej
Bestyrelsen har i det sidste 1/2 års tid arbejde med at undersøge mulighederne for at få hævet støjvolden, da det viser sig at den er sunket.
Vi har undersøgt forskellige muligheder, herunder etablering af en støjskærm, men det vil koste over en million, hæve volden ved at lægge mere jord ovenpå den eksisterende, men det er vi blevet fra rådet af eksperter.
Men på grund af at Beder - Bering vejen er blevet vedtaget og byrådet har besluttet at sætte ressourcer af til vejen, har vi erfaret at der skal etableres en støjvold på 4 meter på vores side af  Horsensvej.
Derfor har vi været i kontakt med kommunen for at høre hvad deres planer er for etablering af en støjvold.
Vi har fået af vide, at det afhænger af hvad der sker under dette års budgetforhandlinger om hvornår de kommer i gang. Men vi er blevet hørt af kommunen, der vist det er muligt, gerne vil etablere den nye støjvold så hurtigt som muligt. Vi er blevet opfordret til at sende en officiel anmodning til kommunen om dette hvilket vi naturligvis har gjort.
Når vi modtager svar fra kommunen efter budgetforhandlingerne tager bestyrelsen så stilling til hvad der skal ske. Hvis der kommer til at gå flere år, vil det være nødvendigt at gøre noget ved støjvolden og vi er blevet rådet til beplante toppen af støjvolden, da det vil tage ca. 60% af støjen. Men det tager også tid for planterne at vokse op, så det skal også med i overvejelserne, før bestyrelsen træffer en beslutning.
Men vi vender tilbage når vi har hørt mere fra kommunen.
Ovenstående er også fremlagt på generalforsamlingen, hvor bestyrelsens handlingsplan også blev godkendt.

Med venlig hilsen

Michel Larsen
Comments